Седемнадесетта Открита Спартакиада на Металоработниците в България

В периода 1- 5 септември 2012г., в к.к. Албена се проведе Седемнадесетта Открита Спартакиада на металоработниците в България с международно участие. Организатори на мероприятието са Синдикална Федерация "Металици" - КНСБ и Асоциация „Европа спорт”.

 

В спартакиадата взеха участие около 140 спортисти, представители на предприятията "КЦМ 2000 Груп" АД - Пловдив, "Алкомет" АД - Шумен,  "Аурубис" АД – Пирдоп, “Промет стийл” АД – Бургас, „ЕНЕРСИС”- Търговище и “Стомана индъстри” АД - Перник. В спортните игри взеха участие и представители на Румънския синдикат на металоработниците- FSLI-Metal.

Проведени бяха състезания по следните спортни дисциплини: минифутбол, волейбол, тенис на корт, тенис на маса, стрелба, шах, бридж, теглене на въже и плуване.

Победителите бяха наградени с купи, медали и парични награди.

КЛАСИРАНЕ ПО СПОРТНИ ДИСЦИПЛИНИ:

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ШАХ-ОТБОРНО
/МЪЖЕ/

1. КЦМ – ПЛОВДИВ
2. ПРОМЕТ СТИЙЛ – БУРГАС
3. АУРУБИС - ПИРДОП
4. FS METAL – РУМЪНИЯ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ШАХ - ОТБОРНО
/ЖЕНИ/


1. ПРОМЕТ СТИЙЛ – БУРГАС
2. СТОМАНА ИНДЪСТРИ – ПЕРНИК
3. КЦМ – ПЛОВДИВ
4. АУРУБИС - ПИРДОП
5. АЛКОМЕТ – ШУМЕН
6. ЕНЕРСИС - ТЪРГОВИЩЕ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
БРИДЖ-ОТБОРНО
/МЪЖЕ/


1. АУРУБИС - ПИРДОП
2. КЦМ –ПЛОВДИВ
3. ПРОМЕТ СТИЙЛ - БУРГАС
4. КЦМ –ПЛОВДИВ - II

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
БРИДЖ - ОТБОРНО
/ЖЕНИ/


1. ПРОМЕТ СТИЙЛ - БУРГАС
2. ЕНЕРСИС - ТЪРГОВИЩЕ
3. АЛКОМЕТ – ШУМЕН
4. КЦМ –ПЛОВДИВ
5. АУРУБИС – ПИРДОП

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ОТБОРНО
/МЪЖЕ/

1. СТОМАНА ИНДЪСТРИ /ПЕРНИК/
2. КЦМ /ПЛОВДИВ/
3. АУРУБИС /ПИРДОП/
4. КЦМ /ПЛОВДИВ/ - ІІ
5. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/
6. ПРОМЕТ СТИЙЛ /БУРГАС/

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ОТБОРНО
/ЖЕНИ/

1. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/
2. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/
3. КЦМ /ПЛОВДИВ/ - І
4. КЦМ /ПЛОВДИВ/ - ІІ
5. АУРУБИС /ПИРДОП/
6. СТОМАНА ИНДЪСТРИ /ПЕРНИК/

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ДВОЙКИ
/МЪЖЕ/


1. Стомана индъстри - Перник
2. КЦМ - Пловдив
3. Аурубис - Пирдоп
4. Аурубис ІІ
5. КЦМ ІІ
6. Промет стиил - Бургас

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ДВОЙКИ
/ЖЕНИ/


1. Енерсис - Търговище
2. КЦМ - Пловдив
3. КЦМ - Пловдив ІІ
4. Алкомет - Шумен
5. Промет стиил - Бургас
6. Промет стиил – Бургас - ІІ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ИНДИВИДУАЛНО
/МЪЖЕ/


1. ЕМИЛ МИХАЙЛОВ - СТОМАНА ИНДЪСТРИ
2. КРАСИМИР ГАНЧОВСКИ - АУРУБИС
3. НИКОС КАВЕКОС - КЦМ
4. ФИЛИП ХАРИЗАНОВ - КЦМ
5. ДРАГАН МИРЧЕВ - СТОМАНА ИНДЪСТРИ
6. ИВАН ЙОРДАНОВ – КЦМ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ИНДИВИДУАЛНО
/ЖЕНИ/


1. ДИАНА АВРАМОВА – КЦМ
2. ЙОАНА ЖЕЛЕВА – АЛКОМЕТ
3. СОФИЯ КОСТАДИНОВА - ЕНЕРСИС
4. ИВАНКА ПЕТОВА – КЦМ
5. ПЕТРАНКА ЦВЕТАНОВА - СТОМАНА
6. РОСИЦА КОСТАДИНОВА - ЕНЕРСИС

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА КОРТ-ОТБОРНО
/МЪЖЕ/


1. СТОМАНА ИНДЪСТРИ /ПЕРНИК/
2. КЦМ /ПЛОВДИВ/
3. АУРУБИС /ПИРДОП/
4. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА КОРТ-ОТБОРНО
/ЖЕНИ/


1. КЦМ /ПЛОВДИВ/
2. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/
3. АУРУБИС /ПИРДОП/
4. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/
5. КЦМ - ІІ и АУРУБИС - ІІ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА КОРТ-ИНДИВИДУАЛНО
/МЪЖЕ/


1. РУМЕН ТАИРСКИ- СТОМАНА ИНДЪСТРИ
2. НИКОЛАЙ ПОПОВ - КЦМ – ПЛОВДИВ
3. Радослав Симеонов и Ивелин Едрев
4.  
5. Янаки Пейчев, Николай Кузманов, Петко Марков и Пасинел Отел

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА КОРТ-ИНДИВИДУАЛНО
/ЖЕНИ/


1. Дияна Аврамова – КЦМ
2. Илияна Йосифова - Аурубис
3. ЕМИЛИЯ НИКОВА И ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА
4.
5. МАРИЕЛА ОБРЕШКОВА - ЕНЕРСИС
6. ЗИЯ НУРАЙ /АЛКОМЕТ/, РАДИНА ГЕОРГИЕВА /КЦМ/ И ТОДОРКА СРЕБЧЕВА /АУРУБИС/

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ПЛУВАНЕ-ЩАФЕТА
/МЪЖЕ/


1. КЦМ /ПЛОВДИВ/
2. АУРУБИС /ПИРДОП/
3. СТОМАНА ИНДЪСТРИ – ПЕРНИК
4. АЛКОМЕТ- ШУМЕН

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ПЛУВАНЕ-ЩАФЕТА
/ЖЕНИ/


1. КЦМ – ПЛОВДИВ
2. АУРУБИС /ПИРДОП/
3. СТОМАНА ИНДЪСТРИ – ПЕРНИК
4. АЛКОМЕТ- ШУМЕН

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ПЛУВАНЕ - ИНДИВИДУАЛНО
/МЪЖЕ/


1. НИКОЛАЙ КУЗМАНОВ- АУРУБИС
2. АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ- АЛКОМЕТ
3. ВЕСЕЛИН БУЧЕВ – СТОМАНА ИНДЪСТРИ
4. АЛЕКСАНДЪР СРЕБЧЕВ – КЦМ
5. ФИЛИП ХАРИЗАНОВ – КЦМ
6. ТОМИ ДОБАНИКОВ - КЦМ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ПЛУВАНЕ - ИНДИВИДУАЛНО
/ЖЕНИ/


1. СТАНКА КЮРКЧИЕВА - КЦМ
2. РАДИНА ГЕОРГИЕВА - АУРУБИС
3. ЕМИЛИЯ НИКОВА - КЦМ
4. НУРАЙ ЗИЯ - АЛКОМЕТ
5. ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА – АЛКОМЕТ
6. ДАНИЕЛА МИЛУШЕВА – СТОМАНА

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
СТРЕЛБА - ИНДИВИДУАЛНО
/МЪЖЕ/

1. АЛЕКСАНДЪР СРЕБЧЕВ – КЦМ
2. ПЕТЪР ЕНЧЕВ – ЕНЕРСИС
3. ТОДОР ЕВТИМОВ – АУРУБИС
4. ДЕЛКО СТАМЕНОВ – АУРУБИС
5. ИВАЙЛО КОЛЕВ – ЕНЕРСИС
6. ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВ – СТОМАНА

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
СТРЕЛБА - ИНДИВИДУАЛНО
/ЖЕНИ/


1. ИЛИЯНА ЙОСИФОВА – АУРУБИС
2. СТАНКА КЮРКЧИЕВА – КЦМ
3. ПЕТРАНА ЦВЕТАНОВА – СТОМАНА
4. СВЕТЛА ЯНЧЕВА – ЕНЕРСИС
5. ДАНИЕЛА МИЛУШЕВА – СТОМАНА
6. ЛОРА ДЕЛЧЕВА – СТОМАНА

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ-ОТБОРНО
/МЪЖЕ/


1. АЛКОМЕТ – ШУМЕН
2. АУРУБИС – ПИРДОП
3.  ЕНЕРСИС - ТЪРГОВИЩЕ
4. СТОМАНА ИНДЪСТРИ – ПЕРНИК
5. КЦМ – ПЛОВДИВ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ - ОТБОРНО
/ЖЕНИ/


1. ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ
2. АЛКОМЕТ – ШУМЕН
3. КЦМ – ПЛОВДИВ
4. СТОМАНА ИНДЪСТРИ – ПЕРНИК
5. АУРУБИС – ПИРДОП

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ВОЛЕЙБОЛ
/МЪЖЕ/


1. АУРУБИС - ПИРДОП
2. СТОМАНА ИНДЪСТРИ /ПЕРНИК/
3. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/
4. ЕНЕРСИС - ТЪРГОВИЩЕ
5. КЦМ – ПЛОВДИВ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ВОЛЕЙБОЛ
/ЖЕНИ/


1. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/
2. КЦМ – ПЛОВДИВ
3. АУРУБИС – ПИРДОП
4. СТОМАНА ИНДЪСТРИ /ПЕРНИК/
5. ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
МИНИФУТБОЛ
/ЖЕНИ/


1. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/
2. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/
3. КЦМ /ПЛОВДИВ/
4. АУРУБИС /ПИРДОП/
5. СТОМАНА ИНДЪСТРИ /ПЕРНИК/

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
МИНИФУТБОЛ
/МЪЖЕ/


1. КЦМ /ПЛОВДИВ/
2. КЦМ /ПЛОВДИВ/ - II
3. АУРУБИС /ПИРДОП/
4. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/
5. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/
6. СТОМАНА ИНДЪСТРИ /ПЕРНИК/

• ФЕАР ПЛЕЙ-  СТОМАНА ИНДЪСТРИ /ПЕРНИК/

КРАЙНО КОМПЛЕКСНО
КЛАСИРАНЕ


1. КЦМ /ПЛОВДИВ/ - 181 т.
2. АУРУБИС /ПИРДОП/ - 139 т.
3. СТОМАНА ИНДЪСТРИ /ПЕРНИК/ - 101 т.
4. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/ - 96 т.
5. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/ - 88 т.
6. ПРОМЕТ СТИЙЛ /БУРГАС/ - 36 т.


Галерия

Default Image

Двадесета юбилейна Спартакиада на металоработниците в България , кк Албена 2015

От 16 до 20 септември, 2015г., в к.к. Албена се проведе Двадесета Юбелейна Спартакиада на...

Default Image

Деветнадесетата Открита Спартакиада на металоработниците в България - Албена 2014

От 03 до 07 септември, 2014г., в к.к. Албена се проведе Деветнадесетата Открита Спартакиада на...

Default Image

Осемнадесета Открита Спартакиада на металоработниците в България - Албена 2013

От 28 август до 01 септември 2013г., в к.к. Албена се проведе Осемнадесетата Открита Спартакиада...

Default Image

Петнадесетта Открита Спартакиада на Металоработниците в България

В периода 1-5 септември 2010г., в к.к. Албена се проведе Петнадесетата Открита Спартакиада на...

Default Image

Седемнадесетта Открита Спартакиада на Металоработниците в България

В периода 1- 5 септември 2012г., в к.к. Албена се проведе Седемнадесетта Открита Спартакиада на...

Default Image

Тринадесетата Открита Спартакиада на металоработниците

От 01 до 05 октомври, 2008г., в к. к. Албена се проведе Тринадесетата Открита Спартакиада на...

Default Image

Четиринадесета Открита Спартакиада на металоработниците в България

В периода 30/09-04/10 октомври 2009г., в к.к. Албена се проведе Четиринадесета Открита Спартакиада на металоработниците в...

Default Image

Шестнадесетта Открита Спартакиада на Металоработниците в България

В периода 15-19 септември 2011г., в к.к. Албена се проведе Шестнадесетта Открита Спартакиада на...