Обяви за откриване на процедури за определяне на изпълнител по проект “Труда и Капитала обединени във формулата на социалния диалог”.