Регионален дискусионен форум на мрежата на жените от синдикатите на металоработниците в Югоизточна Европа - в контекста на Европейската стратегия - Европа 2020 "ЖЕНИТЕ НА РЪКОВОДНИ ПОЗИЦИИ"