Експертен съвет даде зелена светлина на „Аурубис България”

В събота, 31 май 2014 г., експертен съвет обсъди и взе дългоочакваното решение да бъде одобрено инвестиционното предложение на „Аурубис България” АД за надграждане на хвостохранилище и изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове.

Според съвета реализирането на инвестиционното предложение не би усложнило екологичната обстановка в региона, напротив – то е от изключителна важност за производствената дейност на предприятието, тъй като обезпечава екологосъобразното депониране на крайните отпадъчни материали от производството на мед.

 

Решението бе и в отговор на реакцията на синдикатите от средата на м. май, а именно, че ако не бъде осъществено инвестиционното предложение, има реална опасност едно от най-добрите предприятия на българската индустрия – „Аурубис България” АД, да преустанови дейността си. Предприятието е основен работодател в региона на Средногорието и осигурява доход на 800 пряко заети в компанията, респективно на техните семейства. Благодарение на него се осигуряват доходи и заетост на работещите във външни фирми, опериращи на територията на завода, които от своя страна наброяват над 1500 души.

Експертният съвет се състоя в сградата на Национална агенция по околната среда и водите и в него участваха всички заинтересовани страни – представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите в София, „Аурубис България” АД, община Пирдоп, община Златица, Регионална здравна инспекция – София-област, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, Националнен институт по геофизика и география, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие”, Сдружение „За един по-добър живот”, Инициативен граждански комитет за защита живота, здравето, правата и интересите на жителите от община Златица и Средногорието, София-област, Инициативен комитет на седем граждани на град Пирдоп.

В съвета участие взеха още представители на синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа” при „Аурубис България” АД, председателите на СФ „Металици” – КНСБ – Васил Яначков, и на НФ „Металургия” – КТ „Подкрепа” – Людмил Павлов, представители на Българската стопанска камара и на Българската асоциация на металургичната индустрия.