Среща на индустриалните федерации от КНСБ И КТ „Подкрепа” с Luc Triangle- Генерален секретар на Европейската федерация industriALL European trade union

На 29 .04.2015 г. в София се проведе работна среща,  организирана от индустриалните федерации  на КНСБ И КТ „Подкрепа” с  Генералния секретар на Европейската федерация  industriALL European trade union - Luc Triangle.

На срещата  бяха представени основни  въпроси  и взаимодействия между индустриалните федерации на България. Особено внимание беше обърнато на върху  общата позиция на Федерациите  за  проблеми като  доходите, специфичните условия на труд  за работещите в индустриалните сектори  и  реформата в пенсионната система на България  пряко касаеща заетите в първа и втора категория труд.