V-ти РЕДОВЕН КОНГРЕС НА СФ МЕТАЛИЦИ

На 07.07.2016 г. се проведе V-ят редовен конгрес на Синдикална Федерация „Металици” в гр. София , конгресна зала , х-л Форум.

Делегати на конгреса бяха синдикалисти от 27 предприятия от бранш металургия Председателят на СФ „Металици”, инж. Васил Яначков, представи пред делегатите и гостите на конгреса отчет за дейността на федерацията за мандатния период 2011-2016 г., в няколко направления - Колективното договаряне и доходите в бранш металургия, Защита на трудовите и социални права на металоработниците, международна дейност , проекти и обучения.

Конгресът избра с пълно мнозинство за председател на СФ „Металици”- Васил Яначков, за заместник председател на СФ„Металици”- Ренета Петрова и за председател на финансово контролната комисия на „Металици”- Йорданка Стоянова.

Делегатите приеха нов Устав на СФ „Металици“ и 9 резолюции, очертаващи бъдещата стратегия за развитие на дейността на федерацията през следващия мандатен период 2016 - 2021г.

Поздравителни адреси към делегатите и ръководството на Федерацията бяха изпратени от Министерство на икономиката, ИА ГИТ, ПОК „Доверие ”, Синдиката на българските учители, Съюза на транспортните работници в България, Национална федерация „Химия и индустрия”, Национална федерация на енергетиците, Федерация на независимите синдикати на миньорите,Федерация на леката промишленост, „КЦМ 2000 Груп” АД , ”АУРУБИС” АД, „СКФ- Берингс – България” АД .

Официални гости на конгреса бяха Президентът на КНСБ - Пламен Димитров, вицепрезидентите на КНСБ – Пламен Нанков и д-р Иван Кокалов, изпълнителният директор на БАМИ - Политими Паунова, председатели на индустриални федерации на КНСБ, директори от фирмите в металната индустрия на България, председатели на федерации от металната индустрия от Румъния, Македония, Франция, представители на МИ, ИА ГИТ и МТСП.,

Президентът на КНСБ - Пламен Димитров, връчи поздравителен адрес на СФ „Металици ” във връзка с най-високия им форум и в словото си пред делегатите се спря на:

 - Нови моменти (дигитализация на икономиката), в глобален и европейки план за развитие на индустриалните отношения и тяхното влияние върху работещите.

- Миграцията на хора, състоянието на трудовите пазари, защитата срещу дъмпинга при заплащането на труда и на сивата икономика.

 - Необходимостта от участие на КНСБ при формиране на държавна политика за връщане на квалифицираните работници в България.

- Ролята на КНСБ като фактор във формирането и прилагането на мрежови стратегии за единодействие в договарянето и защитата на социални и трудови права на работниците и други въпроси.