Работна среща на индустриалните федерации от КНСБ и КТ „Подкрепа” , членове на Европейската федерация на индустриалните работници

На 11.05.2017г. се проведе работна среща на индустриалните федерации от КНСБ и КТ „Подкрепа” , членове на Европейската федерация на индустриалните работници / IndustriALL European Trade Union /.

На срещата бяха обсъдени няколко общи идеи за :

  1. Организиране на регионална работна среща на Европейската федерация в България през 2018 г.

На тази регионална среща индустриалните федерации от България ще предложат да бъдат обсъдени два от най-важните за югоизточния регион теми , а именно : състоянието на доходите на работещите в индустрията , мотивацията за членство и увеличаване на синдикалната плътност в държавите от региона.

  1. Предложение на индустриалните федерации до Изпълнителния комитет на IndustriALL European Trade Union , следващия конгрес през 2020г. на Европейската федерация, да се проведе в България.
  2. Индустриалните федерации обсъдиха и някои основни теми за взаимодействие по общи проблеми, касаещи работещите в индустрията:
  • увеличението на доходите в индустрията на България и разширяване базата на колективното договаряне
  • Общи инициативи и засилване дейността и контрола за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд
  • Последиците за индустрията на България от дигитализацията
  • Начините и методите за мотивация, за синдикално членство и разширяване влиянието на синдикатите от индустрията, чрез създаване на нови синдикални структури.
  • Методите за борба със сивата икономика в индустрията.