КОНФЕРЕНЦИЯ „УВЕЛИЧАВАНЕ НА СИЛАТА НА СИНДИКАТИТЕ ЧРЕЗ КООРДИНИРАНЕ НА КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРЯНЕ В ЕВРОПА“

  • Координиране на колективното договаряне в Европа
  • Координиране и конвергенция на заплатите
  • Борбата срещу нестандартната заетост
  • Препоръки за договаряне на обучения  на работниците

 За да даде отговор на въпроса , който беше поставен на дневен ред  : „ Защо координацията  на колективното договаряне се явява ключово за страните от Европа“, всяка една от  държавите сподели опит  за проблемите и предизвикателствата  пред колективното договаряне .

 Г-жа Ренета Петрова – Зам. председател на СФ МЕТАЛИЦИ , взе активно участие в дискусията  по  заплащането на труда  в България и връзката с производителността  на труда в металната индустрия.  Тя  изнесе и презентация  на тема : „ Социалният диалог и колективното договаряне в България“ от името на българските индустриални федерации   от КНСБ и  КТ Подкрепа , членове на  industriALL European Trade Union .

 Заедно с Ренета Петрова във форума взе участие  и  изпълнителния секретар на СФ МЕТАЛИЦИ и председател на СО при SKF-България,  г-жа Николина Банева.