Европейска Регионалана Конференция на industriALL Global и Изпълнителен Комитет на industriALL Europe – 14-17.05.2019

От 14 до 17 май 2019 г. в Бюксел се проведе Европейска Регионалана Конференция на industriALL Global и Изпълнителен Комитет на industriALL  Europe.

Основните теми , които бяха разгледани по време на  конференцията бяха за  увеличаване моща на синдикатите  в Европа, проблемите с колективното договаряне, съвместни действия с Европейската индустриална федерация  по отношение на транснационалните компании и  сключване на Глобални рамкови споразумения за защита правата на работниците.

Въпросите, които бяха поставени на дневен ред  в  Изпълнителния комитет бяха свързани с предстоящите избори за Европейски парламент и действията  на синдиката  за информиране на работниците относно важнастта на тези избори.  Изпълнителният комитет разгледа още и въпросите относно  бъдещето на индусттрията в Европа, измененията на климата и справедливия преход, кампанията за колективно договаряне,  дигитализацията и последствията от нея за работните места в Европа.

Европейска ...
Европейска Регионалана Конференция на industriALL Global и Изпълнителен Комитет на industriALL  Europe – 14-17.05.2019 Европейска Регионалана Конференция на industriALL Global и Изпълнителен Комитет на industriALL  Europe – 14-17.05.2019
Европейска ...
Европейска Регионалана Конференция на industriALL Global и Изпълнителен Комитет на industriALL  Europe – 14-17.05.2019 Европейска Регионалана Конференция на industriALL Global и Изпълнителен Комитет на industriALL  Europe – 14-17.05.2019
Европейска ...
Европейска Регионалана Конференция на industriALL Global и Изпълнителен Комитет на industriALL  Europe – 14-17.05.2019 Европейска Регионалана Конференция на industriALL Global и Изпълнителен Комитет на industriALL  Europe – 14-17.05.2019
Европейска ...
Европейска Регионалана Конференция на industriALL Global и Изпълнителен Комитет на industriALL  Europe – 14-17.05.2019 Европейска Регионалана Конференция на industriALL Global и Изпълнителен Комитет на industriALL  Europe – 14-17.05.2019

По тези въпроси отношение взе Лука Византини - Генерален секретар на ЕКП, който заяви , че всички ние трябва да се борим в страните си  за утвърждавене и развитие на социална Европа, колективното договаряне и защитата на  правата на работниците и, че ако искаме изменения в националните политики трябва да се борим и за измемение  в Европейската политика.

В двата форума взе участие  Ренета Петрова  -  Зам. председател на СФ Металици  и член на ИК на industriALL Global