Поздравления от БАМИ по повод 30 години от създаването на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНАЧКОВ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От целия колектив на БАМИ приемете поздравления по повод 30 години от създаването на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

В този юбилеен ден трябва да отчетем нашето добро и конструктивно партньорство с Вас, синдиката на българските металурзи.

В активен диалог и сътрудничество работим за развитие на българската металургия, за нейната конкурентоспособност и високи постижения, за просперитет на предприятия и всички работещи в бранша. 

Бъдете все така последователни за отстояване интересите на индустрията, на металургичните производства, на правата и социалния статус на Вашите членове. Нека  да продължим  по този общ път на развитие, да популяризираме постиженията на българските металурзи, да повишим техния професионален имидж пред цялото общество.

Бъдете здрави и успешни в синдикалната дейност и личния живот! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

От колектива на БАМИ