Работнически спорт

Ежегодно СФ „Металици” организира Национална открита спартакиада на металоработниците в България, стимулира провеждането на спортни прояви в предприятията, на общинско и регионално ниво, както и участието на български работници и служители в национални и международни спортни инициативи. Федерацията е една от малкото организации в България, която успя да съхрани и да развива през годините работническия спорт.