Международно сътрудничество

СФ „Металици” е активен член на Европейската и на Световната  организации на индустриалните работници, с реален принос в регионалното сътрудничество между синдикатите от металния сектор от Балканите и Югоизточна Европа. Чрез своите представители в ръководните органи на тези международни синдикални структури се защитават позиции, касаещи отделния български работник или служител. Развитието на международното сътрудничество е основа за иницииране на трансгранични проекти и  организиране на акции на международна синдикална  солидарност.