Обучения и семинари

СФ „Металици” самостоятелно или съвместно с партньорски организации ежегодно планира и изпълнява  синдикална обучителна програма по трудово право, социално осигуряване, колективно трудово договаряне, синдикализация, здравословни и безопасни условия на труд , комуникационни и лидерски умения, както и други актуални теми, включително на място, в конкретно предприятие.