Здраве и безопасност при работа

Подобряването на условията на труд е основен приоритет на СФ „Металици” , израз на което е провеждането всяка година, съвместно с Българската асоциация на металургичната индустрия и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда„ на Браншов преглед за здравосоловни, безопасни и екологични условия на труд в предприятията от бранша. Сътрудничеството с работодателите и работодателските организации, със структурите на КНСБ и контролните държавни органи, както и с други нестопански организации в тази сфера е характерно за действията на СФ „Металици” .