Център за професионално обучение „Обсерватория”

Чрез лицензирания Център за професионално обучение „Обсерватория”, СФ „Металици” предоставя възможности за професионално обучение по 22 професии и 40 специалности, заверка на правоспособност (повишаване на квалификацията), валидиране на знанията, както и организиране на тематични семинари, както в офисите на Федерацията, така и на място в съответното предприятие, учреждение  и организация.