ДАТА

МЯСТО

МЕРОПРИЯТИЕ

ФИНАНСИРАНЕ

12.01.12

София

Първа среща по проект „S.O.S”

EK

19.01.12

София

Първа среща по проект „Decent jobs”

EK

24-27.01.12

Москва

VII-ми Конгрес на MMWU

MMWU

30.01.12

Брюксел

Изпълнителен Комитет на ЕФМ

ЕФМ

31.01.12

Брюксел

Съвместен Изпълнителен Комитет на ЕФМ, EMCEEF, ETUF:TCL

ЕФМ

08-10.02.12

Брюксел

Съвместен Комитет по КТД и социален диалог на ЕФМ, EMCEEF, ETUF:TCL

ЕФМ

27.02-02.03.12

Лисабон

Семинар «Миграция на Европейските трудови пазари»

ETUI

29.02-03.02.12

Кипър

Регионален семинар «Служби по трудова медицина»

ETUI

14.03.12

Брюксел

EMF/CEEMET работна група «Обучения»

ЕК

 

14.03.12

Виена

Комитет «Равни възможности»

ЕФМ

15.03.12

Брюксел

Проект ЕФМ “Трансфер на ноу-хау и компетенции в металната индустрия”

ЕК

20-21.03.12

Брюксел

EMF/CEEMET работна група «Конкурентноспособност и заетост»

ЕК

22-24.03.12

Охрид

Първа Конференция по проект „S.O.S”

ЕК

25-28.03.12

Скопие

Семинар «Жените в металната индустрия в Югоизточна Европа»

ФФЕ

25-28.03.12

Мадрид

Курс «Укрепване и засилване на лидерския капацитет на жените в синдикатите»

ETUI

29-30.03.12

Загреб

Съвместна регионална среща за Югоизточна Европа- ЕФМ, EMCEEF, ETUF:TCL

ФФЕ

29-30.03.12

София

Международна Конференция «Директива 2009/38- ЕРС»

ОБЕС

10-12.04.12

Виена

Първа Конференция по проект „Decent jobs”

ЕК

19-21.04.12

Загреб

Втора Конференция по проект „S.O.S”

ЕК

24-26.04.12

Мадрид

Втора Конференция по проект „Decent jobs”

ЕК

26-27.04.12

Белград

13-та международна Конференция «Икономическо развитие, заетост и социален диалог в Централна Източна и Югоизточна Европа»

ФФЕ

14.05.12

Брюксел

Изпълнителен Комитет на ЕФМ

ЕФМ

15.05.12

Брюксел

Конгрес на ЕФМ за саморазпускане

ЕФМ

16.05.12

Брюксел

Конгрес на EIWF

ЕФМ

28-30.05.12

Будапеща

Трета Конференция по проект „Decent jobs”

ЕК

05-08.06.12

Франция

Конгрес на FO METAUX

FO METAUX

07-09.06.12

Букурещ

Трета Конференция по проект „S.O.S”

ЕК

13.06.12

Брюксел

Управителен Съвет на EIWF

 

13.06.12

София

Пресконференция по проект «Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на металургията»

ОП «РЧР»

18-20.06.12

Копенхаген

Конгрес на СФМ

СФМ

03-06.07.12

Австрия

Младежка Конференция (ЕФМ)

PRO-GE

09.10.12

Люксембург

Управителен Съвет на EIWF

 

10-11.10.12

Люксембург

Комитет на EIWF «Индустриална политика»

 

10.10.12

Брюксел

EMF/CEEMET работна група «Конкурентноспособност и заетост»

ЕК

16-17.10.12

Люксембург

Комитет на EIWF «Социален диалог»

 

26.10.2012

Брюксел

EMF/CEEMET работна група «Обучения»

ЕК

06-07.11.12

Люксембург

Комитет на EIWF «КТД»

 

Ноември 2012

София

Заключителна Конференция по проект „S.O.S”

ЕК

Ноември 2012

София

Заключителна Конференция по проект „Decent jobs”

ЕК

28-29.11.12

Люксембург

Изпълнителен комитет на EIWF

 

05.12.12

Брюксел

EMF/CEEMET Комитет «Социален диалог»

ЕК


ДАТА

МЯСТО

МЕРОПРИЯТИЕ

02-03/02/11

Белгия

Конференция „Засилване участието на работниците в мултинационалните компании”

07/02/11

Брюксел

Комитет по КТД

Февруари 2011

Хърватска

Регионална среща за Югоизточна Европа

28/02/11

Брюксел

Комитет по Резолюциите

01/03/2011

Брюксел

Steering Committee

10/03/2011

Берн, Швейцария

Международен ден на жената
«Достоен труд, достоен живот и достойно пенсиониране за жените в металната индустрия»

14/03/11

Брюксел

Комитет по Обучения

21-22/03/11

Брюксел

Executive Committee

22-23/03/11

Брюксел

Комитет по Резолюциите

30/03/11

Брюксел

Комитет „Конкурентноспособност и заетост”

13/04/11

Брюксел

Комитет по Резолюциите

09-13/05/11

Реймс, Франция

39-ти Конгрес на FTM-CGT

16-19/05/11

Атина

12-ти Конгрес на ЕКП

08/06/11

Дюсбърг

Executive Committee

09-11/06/11

Дюсбърг

Конгрес на ЕФМ

19/10/11

Брюксел

Комитет „Конкурентноспособност и заетост”

21/10/11

Брюксел

Steering Committee

27/10/11

Брюксел

Комитет по Обучения

23-24/11/11

Брюксел

Executive Committee

30/11/11

Брюксел

Комитет по социален диалог

05-08/12/11

Индонезия

Централен Комитет на СФМ