ПРОГРАМА  2015 г.
НА СФ „МЕТАЛИЦИ” 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ  НА СИНДИКАЛИСТИ ОТ БРАНШ МЕТАЛУРГИЯ
С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПАНА ФОНДАЦИЯ „ФРИДРИХ ЕБЕРТ”

Тема  № 1 : Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2015. Синдикатите  и бизнеса за  пенсионната сигурност  на работещите в металургията.

05-06 февруари  2015 г.