"Труда и капитала обединени във формулата на социалния диалог"

Структура на проекта:
• Четири работни срещи
• Въпросник - Изследване  върху развитието на социалния диалог  в България, Румъния, Гърция и Турция. Проучване  на нивото на социалния диалог в мултинационалните компании, които в металния сектор са повече от 60 % - визирайки България, Румъния, Гърция и Турция
• Oн - лайн  мрежа- Създаване и развитие на   активна  международна  мрежа за  подържане  непрекъснат контакт и обмен на информация,  за параметрите на социалния диалог,  на национално ниво и ниво мултинационална компания
• Информационен бюлетин - Разпространение на периодично издание на проекта „Труда и капитала обединени във формулата на социалния диалог”  1част и 2 част  
• Информационна кампания – публикации, статии, работни материали, плакати
• Заключителна конференция


Обяви за откриване на процедури за определяне на изпълнител по проект “Труда и Капитала обединени във формулата на социалния диалог”

 

 
   
   
   
 
   

 
Добри практики

Междинен отчет EN

 

 

ГАЛЕРИЯ